Genel

Dolgular ve Uygulama İşlemleri

Dolgu uygulaması, genellikle yüz bölgesinde, nadiren de boyun ve ellerde zamanla oluşan kırışıklık ve hacim kayıplarının giderilmesi ile meme büyütme ve vajina daraltma için yapılan bir estetik müdahaledir. İşin özeti dolgu, cilt altında birtakım ürünlerle volüm oluşturma esasına dayanır. Dolgularda birtakım kriterlere uyulması gerekmektedir.

İdeal bir dolgunun özellikleri şunlardır:

 • Enfeksiyona neden olmamalı (Non-enfeksiyöz)
 • Ateş yapmamalı (Non-pirojenik)
 • Vücuda uyumlu olmalı (Biyo-uyumlu)
 • Kolay enjekte edilebilir olmalı
 • Enjeksiyon sırasında ve sonrasında en az rahatsızlık hissi ve ağrı olmalı
 • Tedavi sonrasında enjeksiyon bölgesinde kalmalı (göç etmemeli)
 • Uzun süreli etki göstermeli (dolgu etkisi mümkün olduğu kadar uzun sürmeli)
 • Tedavi sonrası doğal görünüm ve his olmalı
 • Uygun maliyetli olmalı 

Günümüze kadar kullanılmakta olan farklı tipte dolgu türleri vardır. Burada bahsi geçecek bazı dolguların günümüz klinik uygulamalarında bir yeri kalmadığını belirtmek yerinde olacaktır. Bugüne kadar kullanılan dolgu tipleri:

 1. Emilebilir, Biyo-Çözünebilir (Geçici)
  1. Hyaluronik asit (HA-Günümüzde en sık kullanılan)
  2. Kollajen
  3. Otolog yağ 
 2. Gecikmiş Emilim (Uzun Etki Süreli, Yavaş Çözünebilir, Yarı Kalıcı)
  1. Poli-L-laktik asit (PLLA)
  2. Kalsiyum hidroksiapatit 
 3. Emilemeyen, Çözünmeyen (Kalıcı)
  1. Poliakrilamid
  2. Polimetilmetakrilat (PMMA)