ORTA YÜZ DOLGUSU (MİD GROOVE-MİD FACE LİFT)

Orta yüz dediğimiz bölge yanaklar (elmacık kemikleri) ve alt göz kapaklarının içerisinde yer aldığı alanlardan oluşur. Orta yüz bölgesi insanlar için çok önemlidir. Çünkü yüzün bu kısmı mutluluk, üzüntü ve öfke gibi duygu durumlarının ifadesinde kullanılır. Genelde tüm yüz bölgesinin özelde ise orta yüz bölgesinin estetik açıdan sorunsuz görünmesi, yüzde bulunan yağ yastıkçıkları ve tutucu bağların varlığına bağlıdır. Burada oluşacak olan sorunlar (kayıplar) yüzdeki deride farklı görsel problemler şeklinde karşımıza çıkar.

Orta yüz şeklinin ideali nasıl olmalıdır?

Yüzün genç ve güzel görünmesi sadece cilt kırışıklıklarının olmamasıyla değil aynı zamanda yumuşak doku, kemik ve iskelet desteğinin tam olmasıyla mümkündür. Gençlik çağındaki kişilerde gençlik üçgeni denilen bölgede doku desteği kaybolmadığı için yüz bölgesi “V” şeklinde görünür. Gençlik üçgeninin tabanını elmacık (yanak) kemikleri, tepe noktasını ise çenenin uç kısmı oluşturur. Sonuç olarak eğer elmacık kemikleri yüksek ve belirgin, çene hattı keskin ve yanak dolgunluğu (volümü) tam ise o zaman yüz genç ve alımlı görünür.

Orta yüz bölgesinde yaşlanma nasıl olur?

Yanaklarda bulunan yağ yastıkçıkları (dokusu) genç yaşlarda yüzün daha yukarı kısımlarında yerleşmiş durumdadır. Böyle olması hem yanakların daha sıkı ve dolu olmasını hem de yüzün oval görünmesini sağlar. Yüzdeki bu simetri ve denge, çeşitli yaşlanma faktörlerinin bir sonucu olarak zamanla kademeli olarak değişir. Bu değişim her ne kadar yaşamın erken döneminde başlasa da orta ve ileri yaşlarda kişinin daha yaşlı görünmesine neden olur. Bir başka ifadeyle yaş almak, yüz ve boynun yaşlı görünmesinde anahtar rol oynayan yağ yastıkçıklarının ve tutucu bağların yapısını, pozisyonunu ve görünümünü değiştirir. Yaş almayla birlikte;

 • Yanaktaki dolgunluk (hacim) azalır, yanaklar aşağıya doğru (yer çekimi yönünde) yer değiştirir, böylece orta yüz bölgesi basıklaşır ve düzleşir. Sarkan yanaklar burun ile dudak kenarları arasında iki derin çizginin oluşmasına neden olur. Bu çizgilere burun-dudak olukları (nazolabial oluk) adı verilir.
 • Alt göz kapağındaki torbalar belirginleşir, alt göz kapağı uzamış gibi görünür. Göz çevrelerinde boşluk, göz altlarında özellikle göz yaşı oluğu bölgesinde çukurlaşma ve kaşlarda düşme görülür. Yanak ile göz kapağı arasında derin bir hat oluşur. Bu hatta gözyaşı oluğu adı verilir.
 • Yüzdeki mimik kaslarının çalışması sonucu oluşan çizgilenmeler giderek derinleşir ve belirginleşir.
 • Dudaklarda incelme ve silikleşme, dudak kenarları ile çene hattı arasında çökme ve çene hattın belirginliğinde azalma görülür.
 • Cilt altı dokularda kolajen azalır ve yapısı bozulur, buna bağlı olarak da ciltte elastikiyet kaybolur, cilt incelir ve gevşemeye başlar.

Sonuç olarak yüzün cilt ve cilt altı dokular ile yüz kemikleri gibi farklı katmanlarında meydana gelen değişiklilerin etkisiyle yüzde yaşlanma belirtileri oluşmaya başlar. Yüz oval görünümünü kaybeder ve dikdörtgen bir hal alır. Bu görüntü insanların yorgun ve yaşlı görünmesine neden olur. Kişiden kişiye farklı bölgelerde farklı şekillerde ortaya çıkan bu değişiklikler, güzellik algısı oluşturan üst orta ve alt yüz oranları arasındaki uyumda da bozulmaya yol açar.

Orta yüz bölgesinde dolgu yapmanın amacı nedir?

Orta yüz bölgesinde amaç kaybedilmiş olan yumuşak dokuyu yerine koymak, aşağıya doğru sarkmış olan yapıları yukarı taşımak ve bozulmuş olan alt göz kapağı-yanak ilişkisini düzeltmektir.

Orta yüz gençleştirme işlemleri kimlere yapılır?

Orta yüz gençleştirme işlemi daha çok orta yaş grubunda yapılmaktadır. Çünkü bu tür sorunlar daha çok orta yaşlarda belirginleşir. Ancak gelişimsel olarak orta yüzü basık olan genç hastalarda da bu işlem iyi bir seçenektir.

Orta yüz gençleştirme işlemleri nasıl yapılır?

Yüzün yaşlı görünmesinde en önemli neden yıllar içinde oluşan hacim kaybıdır. Kaybolan hacmin yerine konmasında dolgu enjeksiyonları oldukça önemli bir yer tutar. Bu nedenle orta yüz bölgesine dolgu enjeksiyonları oldukça sık yapılır. Dolgu enjeksiyonlarıyla göz-yaşı oluğu düzeltilir, burun-dudak olukları doldurulur, yanak (elmacık) kemikleri belirginleştirilir, yüze tekrar oval bir şekil verilir. Dolgu enjeksiyonları dolgunluk vermenin yanı sıra, kollajen sentezini de arttırır bu da cildin parlak bir görünüm almasını ve gençleşmesini sağlar. İnce kırışıklıklar ve göz altı morlukları azalır.

Orta yüzde dolgu enjeksiyonları hangi bölgelere yapılır?

Yüz bölgesi dolgu uygulamalarında uygulanacak dolgunun sorunun olduğu bölgeye enjekte edilmesi her zaman sorunu çözmez. Çünkü çoğu zaman sorunun görüldüğü bölgeyle sorunun nedeni aynı olmamaktadır. Yüz yaşlanmasının anatomik parametreleri daha iyi anlaşıldıkça, sorunlu bölgeye dolgu uygulaması yanında hacim kayıpların da yerine konulması şeklinde yapılan yüz dolgu uygulamalarının daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

 • Yüz bölgesinde hacim artırmaya yönelik yapılan dolgu uygulama alanları şunlardır;
 • Burnun iki tarafındaki çizgiler (nazolabial)
 • Dudak kenarından çene hattına uzanan çizgiler (marionet)
 • Göz dış alt kısmından yanağa uzanan oluk (orbitomalar)
 • Gözyaşı oluğu (tear trough)
 • Orta yüzdeki derin ve yüzeyel yağ bölgeleri
 • Elmacık (yanak-şakak-zigoma) bölgesi

Hacim kayıpları dışında yüz dolgu uygulamaları şunlardır;

 • Alnın yatay çizgileri giderme
 • Burnu şekillendirme
 • Cilt yapısını iyileştirilme
 • Çene hattını ve köşesini belirginleştirme
 • Dudak köşelerini kaldırma ve şekillendirme
 • Elmacık (yanak-şakak-zigoma) kemiklerini belirginleştirme
 • Kaşlar arasındaki dik çizgiler giderme
 • Kaşları kaldırma
 • Küçük çene uçlarını büyütme
 • Yüzdeki yüzeysel çizgileri giderme

Yüz dolgu enjeksiyonlarında nelere dikkat etmek gerekir?

Yüz dolgu uygulamalarının başarısında hem kişilerin var olan problemlerinin iyi ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve hem de kişilerin beklentilerinin doğru anlaşılması gerekir. Öncelik orta yüz bölgesinde belirgin bir hacim kaybının olup olmadığı ve elmacık kemiğinin hangi durumda olduğu değerlendirilmelidir. Eğer bu bölgelerde sorun varsa öncelikle bunların düzeltilmesi daha sonra asıl sorunlu yere geçilmesi gerekir.

Kadın ve erkeklerde yapılan dolgu uygulamaları arasında fark var mıdır?

Kadın ve erkeklerin yüz yapıları birbirlerinden farklıdır. Kadınların alınları erkeklere göre daha kavisli, yanak kemikleri daha çıkıntılı, yüz hatları daha yuvarlak ve çene kemiği daha zayıftır. Erkeklerde ise alın kadınlara göre daha düz, yanak kemikleri daha az çıkıntılı fakat daha geniş, yüz hatları daha köşeli ve alt çene daha güçlüdür. Kadın ve erkeklerdeki bu farklılıklardan dolayı dolgu uygulamaları da farklılık gösterir. Buna farklılıklara dikkat edilmezse kadınlara erkeksi, erkeklere ise kadınsı bir görümün verilir. Bu yüzden dolgu uygulaması yapacak olan hekimlerin hem kadın ve hem de erkelerin yüz anatomisini çok iyi bilmesi gerekir.

Yüzde hangi dolgu materyalleri kullanılıyor?

Yüze dolgu uygulamaları için kullanılan farklı materyaller mevcut olmakla beraber en fazla tercih edilenler dolgular hyaluronik asit ve hidroksiapatit dolgulardır. Ayrıca hastanın kendi yağ dokusu da dolgu malzemesi gibi kullanılabilir.

Yüze dolgu uygulaması öncesinde nelere dikkat etmek gerekir?

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin bir hafta önceden doktoruna danışarak ilacı bırakmasında fayda var. Bunun dışında sağlıklı kişilerde hyaluronik asit dolgu uygulamaları öncesinde herhangi bir işlem yapmak veya test yapmak gerekmez. Dolgu uygulamasının etkisi beklemeye gerek kalmadan yapılır yapılmaz ortaya çıkar. Ancak su tutma özelliği nedeniyle gerçek etkisi tam olarak birkaç hafta sonra ortaya çıkar.

Orta yüz dolgularının etkisi (kalıcılığı) ne kadar sürer?

Orta yüz bölgesine uygulanan dolgular zamanla vücut tarafından emildiği için, elde edilen etki uygulama bölgesine, kullanılan dolgunun kalitesine, hastanın doku özelliğine, bölgenin hareketli olup olmamasına ve uygulamayı yapan hekimin başarısına göre 8-12 ay arasında değişir.

Dolgu uygulamaları ağrılı mıdır?

Orta yüz dolgu uygulamaları öncesi kullanılan bölgesel anestezik kremler nedeniyle dolgu uygulamaları eğer hastaların ağrı eşikleri çok düşük değilse genellikle ağrısızdır. Dolgu uygulamaları enjektör veya kanül ile yapılabilir. Bazı dolgular lokal anestezik ilaç içerdiğinden ilk enjeksiyondan sonra uygulama bölgesinde herhangi bir ağrıya neden olmazlar. Ayrıca işlem yapılan bölgenin yakınına cihazla cilde titreşim vermek ağrı hissini azaltabilir.

Yüz dolgu uygulamalarının tehlikesi var mıdır?

Yüz dolgu uygulamalarında enfeksiyon, geç dönem doku reaksiyonları, hatalı ya da fazla uygulamaya bağlı asimetri veya şişlik, eğer damar içine dolgu uygulaması yapılmışsa dolaşım bozuklukları görülebilir.

Enfeksiyondan korunmak için gerek ortam gerek hekim gerek ürün ve gerekse de uygulama yapılan kişinin cilt dezenfeksiyonuna azami dikkat edilmelidir. Her şeye rağmen enfeksiyonun geliştiği durumlarda uygun antibiyotik tedavisi yapılarak kontrol sağlanmalıdır. Geç dönem doku reaksiyonlarını önlemek için vücut uyumlu ve kaliteli dolguların kullanılması gerekir.

Dolgu uygulamalarının en ciddi ve önemli komplikasyonu dolgunun damar içerisine verilerek damar tıkanıklığına ve dolaşımın bozulmasına neden olmaktır. Yüz bölgesindeki damarların gözü besleyen damarlarla bağlantısı olduğu için bu bölgede damar içerisine yapılan dolgu enjeksiyonları buradan göze giden damarlara ulaşırsa körlüğe kadar giden sorunlara neden olabilir. Yüzde dolgu uygulamaları sırasında damar içine girme riski pek çok bölgede olmakla birlikte daha riskli olan bölgeler hem yüzeyel hem de derin çok sayıda damar bulunan kaşlar arası (glabella) bölge ve burundur.

Bu sorundan kaçınmak için hekimin yüz anatomisindeki damarların yerlerini ve derinliklerini çok iyi bilmesi gerekir. Bu bölgelerde dolgu uygulamalarını enjektör (iğne) yerine kanül ile yapmak daha güvenlidir. Ayrıca uygulamaları oldukça yavaş ve küçük dozlar halinde yapmak kontrol açısından avantaj sağlar. Her şeye rağmen bir sorun oluştuğunda da acil müdahale için gerekli olan ilaçların ve malzemelerin el altında bulundurulması gerekir.

Orta yüz bölgesine yağ enjeksiyonu yapılabilir mi?

Yüzde dolgu uygulamaları için kişinin kendi yağ dokusu tercih edilebilir. Bacak dış kısımları, kalça ve göbek çevresinden alınan yağ birtakım işlemlerden geçirildikten sonra hacim kaybı olan bölgelere enjekte edilebilir. Ancak bu cerrahi bir işlem gerektirdiği için ameliyathane şartlarında ve genel anestezi altında yapılır. Ayrıca yağın alındığı vücut bölgelerinde işleme bağlı olarak doku hasarı oluşabilir. Uygulanan yağda zamanla meydana gelecek olan hacim kaybı dikkate alınarak ilk uygulamada ihtiyaç duyulan miktarın üzerinde enjeksiyon yapılması gerekir.

Yağ enjeksiyonun en önemli avantajı yağın bol miktarda alınabilmesi, uygulandığı bölgelerde kısmen kalıcı olması ve içerdiği kök hücreler nedeniyle uygulama bölgelerinde doku kalitesini artırmasıdır. Yaygın hacim kaybı olan hastalarda dolgu uygulamalarına göre maliyet açısından yağ enjeksiyonları daha ekonomik olabilir.

Bu yazı teşhis ve tedavi amacıyla değil bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Ortayüz dolgusu ile ilgili merak ettiğiniz konuları sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz.