OZON GAZININ TIBBİ UYGULAMA ŞEKİLLERİ

MAJÖR OTOHEMOTERAPİ (MAHT)

Majör ozonterapi; günümüzde tıpta tedavi ve korunma amacıyla en yaygın uygulanan sistemik bir yöntemdir. Önce hastanın damarından 50-100 ml kan alınır. Aynı miktarda cihazdan elde edilen ozon/oksijen ile karıştırılır ve hastaya kapalı bir sitemle yeniden transfer edilir.

Majör ozonterapi uygulaması sırasında; “Ozon + Kan Reaksiyonu” vücudun dışında meydana gelir. Dolayısıyla vücuda transfer edilen ozonun kendisi değil, ozon tarafından “aktive edilmiş kırmızı kan hücreleridir.”

Normal şartlarda bir seans yaklaşık 15-20 dakika sürer. Haftada 2 seans, maksimum 3 seans olarak toplamda 10-15 (ideali 12) seanslık kürler halinde uygulama yapılması en idealidir. Ozon terapinin her gün yapılmamasında hem ozonun etki mekanizması ve hem de hastada oluşabilecek anti-koagülan (kanın pıhtılaşmasını önleyici) madde yüküdür.

Ozon terapide ilaç uygulamasından farklı olarak seans planlamasında hastadan alınan sonuçlar belirleyici olmaktadır. Hastadan hastaya değişmekle birlikte uygulamada 1-3 seans içerisinde birinci plato oluşur. Bu durum hastanın tedaviye verdiği ilk (daha çok uykuya meyil) tepkidir. İkinci plato ise 5-8 seansta elde edilir. İkinci platoda hastanın uyku hali ortadan kalkar, enerjik bir hal alır. Enerjik tepki alındığında tedavi haftada 1 olacak şekilde planlanır. Dolayısıyla 10-11 ve 12. seanslar haftada bir yapılır. Sonra tedaviye ayda 1 seans olacak şekilde devam edilir. Dolayısıyla yılda 12 idame tedavi yapılır. 6 ayda bir şeklinde yapılacak uygulamalarda etkinlik birinci platoya kadar düşeceği için altı ayda bir yapılacak uygulamalarda tek uygulama yerine 10-12 seans şeklinde tekrarlanmalıdır. Hastaya, hastalığına, hastalığının sürecine ve o an içinde bulunduğu durumu ile verdiği cevabı da göz önünde bulundurarak tedavide istenilen etkiye göre dozajlama yapılmalıdır.

MİNÖR OTOHEMOTERAPİ (MiAHT)

Majör ozonterapi sırasında açılmış olan hastanın damar yolundan alınan 3-5 ml kan, aynı miktarda ozon/oksijen ile karıştırılır. Daha sonra hastaya kalçadan veya uygun başka bir kas içine enjekte edilir. Bu metot sitokinleri, hücresel ve hormonal bağışıklık sistemini harekete geçirmek için kullanılır. Daha çok aşağıdaki durumlarda tercih edilir.

  • İmmun yetmezlik
  • Allerjiler
  • Akneler
  • Frunculosis (çıban-apse)
  • Kanser tedavisinde

REKTAL İNSUFLASYON (RI)

En eski sistemik ozonterapi uygulama yöntemdir. Hem sistemik hem de lokal etkiler için kullanılabilir. Majör ozonterapi için alternatif yöntemdir ve aynı sistemik etkiye sahiptir. Bağışıklık sisteminden sorumlu olan lenfositlerin %70-90’i bağırsaklar da bulunur. Bu yüzden rektum yoluyla uygulanan ozon immun sistemin regülasyonu için kullanılır ve hatta ilk tercihtir. Özellikle damar yolunun açılmasının zor olduğu durumlarda çocuklarda, kanser hastalarında, karaciğer hastalıklarında rectal insüflasyon (ozon uygulaması) tercih edilir.

TORBALAMA (BAGGİNG)

Torbalama metodu ozonun tıptaki ilk kullanım şeklidir. Ozon ilk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında yara ve yanıklarda lokal olarak torbalamayla uygulanmıştır. Bu metotta eller, kollar, bacaklar veya ayakları özel torbalar içine alınarak ozon-oksijen karışımı ile muamele edilir. Majör ve minör ozon terapiye ek olarak her gün veya gün aşırı uygulanır.

Ozon gazı nemli olmayan bölgeler üzerine yeterli etki gösteremez, bu yüzden torbalama yöntemi yapılmadan önce işlem yapılacak bölgenin ozonlu su, serum fizyolojik veya oksijenli suyla ıslatılması gerekmektedir. İşlem sonrası yaraya ozonlu yağla (ozonit) pansumanı yapılabilir. Ozonlu yağlar bir gramında 160ml ozon bulundurabilir. Bu nedenle yara tedavisinde çok etkilidir. Pansuman amaçlı kullanılabilir.

İNTRAARTİCULER (EKLEM İÇİ) OZON ENJEKSİYONLARI

Gonartroz (eklemlerde kireçlenme), akut omuz eklemi sorunları, kronik omuz eklemi sorunları (donuk omuz), romatizmal durumlar, septik artritlerde (iltihaplı romatizmalarda) kullanılır.

Başta diz ve omuz olmak üzere akut ve kronik ağrılı eklem rahatsızlıklarında etkili ve faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Kısa sürede ağrıyı durduran, şişliği indiren, kan oturan yaraları iyileştiren, ateşi düşüren ve eklem hareketliliğini destekleyen bir uygulama biçimidir.

İntraarticüler (eklem içi) ozon enjeksiyonu ağrılı eklemlerin tedavisinde sistemik uygulamalara ve diğer klasik tedavilere yardımcı bir uygulama yöntemidir.

OZON TEDAVİSİNDE KULLANILAN MALZEMELER NASIL OLMALIDIR?

Ozonterapi sırasında kullanılan malzemeler ozona dayanıklı nitelikte olmalıdır. Ozon kararsız (anstabil) yapısı nedeni ile etrafındaki maddelerle hızla reaksiyona girebilmektedir. Dolayısıyla hemen her türlü maddeyi oksitlemektedir. Dolayısıyla ozon cihazı da ozon terapi sırasında kullanılan tüm malzemeler de ozona dayanıklı olmalıdır.

Yukarıdaki yazı teşhis ve tedavi amacıyla değil bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Ozon tedavisiyle ilgili merak ettiğiniz konuları sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz.